Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
बिटक्वाइन कारोबारी पक्राउ र त्येसको बैधानिकता
#1
येदि हामीले बैंक प्रयोग गरेर बिटक्वाइनको लेनदेन गरिएको छैन भने नेपाल राष्ट्र बैंकको बिटक्वाइन गैरकानुनी भन्ने सूचना मान्य (Valid) हुदैन! नेपाल राष्ट्र बैंकले केवल बैंकिंग प्रयोग गरेर हुने बिटक्वाइनको कारोबारमा रोक लगाउन सक्छ त्यो भन्दा बढी हस्तछेप राष्ट्र बैंकले गरेको खण्डमा त्यो आफैमा गैरकानुनी र असंबैधानिक मानिन्छ! त्येसैले राष्ट्र बैंककै सूचनालाई आधार मानेर नेपालमा CIB द्वारा गरिएको बिटक्वाइन सम्बन्धि धरपकड र पक्राउ सबै गैरकानुनी मान्न सकिन्छ| | बिटक्वाइनको बास्तबिकता राम्रोसंग अध्ययन गरेर यसको निष्कर्ष निकाल्ने काम बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालय को हो नेपाल राष्ट्र बैंक को हैन!


Website: https://www.nepalbitcoin.club
Facebook: https://www.facebook.com/nepalbitcoinclub/
Twitter: https://twitter.com/nplbitcoinclub
Telegram: https://t.me/nplbitcoindotclub (for Developers)
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)