Thread Rating:
  • 1 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
नयाँ मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन र बिटक्वाइन
#1
नेपाल राष्ट्र बैंकले BITCOIN लाई मुद्राको रूपमा बर्गिकरणमा गरिनसकेको भए पनि भर्खरै जारी भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन अन्तर्गत नयाँ कानुनले BITCOIN लाई समेत समेट्न सक्ने र यसलाई चलन चल्तीमा रोक लगाएको मुद्राको रुपमा मान्न सक्ने हुनाले कसैले BITCOIN लेनदेन गरेको अबस्थामा कानुन अनुसारको सजायको भागीदार बन्न सक्ने हुदा सबै ले साबधानी अपनाउनु उचित हुन जान्छ| 

   

भर्खरै जारी भएको नयाँ कानुन
Reply
#2
technology ko ta rape nai vai racha j hos
Reply
#3
Need an awareness among Nepalese about the technology first
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)