Thread Rating:
  • 1 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BITCOIN प्रयोग गरेर अन्य CRYPTOCURRENCY TRADING गर्नको लागि उपयोगी WEBSITES
#1
1)   https://www.binance.com/?ref=12212362

2)   https://www.kucoin.com/#/?r=1sJ6e

3)   https://www.cryptopia.co.nz/Register?ref...ptoawake18

4)   https://www.coinex.com/account/signup?refer_code=2e6sg

5)   https://www.bibox.com/signPage?id=11221957&lang=en

6)   https://abcc.com/at_invitation/share?aff=de4bcb

7)  https://bleutrade.com/sign_up/244063

8)  https://www.hotbit.io/register?ref=152069

9)  https://gate.io/signup/1786394

10) https://livecoin.net/?from=Livecoin-KvKHYP2y

11)  https://cex.io/r/0/up121347742/0/

12)  https://poloniex.com/

13)  https://bittrex.com/

14) https://www.coinexchange.io/?r=94b4ada1

MORE TO COME......


Note: माथि लेखिएका कति WEBSITES हरुले नया प्रयोगकर्ताहरुको REGISTRATION प्रोसेस गर्दा आफ्नो फोटो ID उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ त्यसैले ACCOUNT प्रयोग गर्दा ACCOUNT पुरै तैयारी गरेर मात्र TRADING गर्नुहोला अन्यथा आफ्नो BITCOIN  सोहि EXCHANGE भित्रै LOCK हुने सम्भावना पनि हुन्छ|

Website: https://www.nepalbitcoin.club
Facebook: https://www.facebook.com/nepalbitcoinclub/
Twitter: https://twitter.com/nplbitcoinclub
Telegram: https://t.me/nplbitcoindotclub (Developers forum)
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)