Full Version: FREE Online Training and Support
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

FREE Online Training and Support - admin

हामीले BITCOIN का नया प्रयोगकर्तालाई ध्यानमा राखेर BITCOIN र ALTCOIN (CRYPTOCURRENCY) को FREE ONLINE तालिम को सुरुवात गरेका छौ| यो तालिम अन्तर्गत हामीले BITCOIN तथा BLOCKCHAIN प्रबिधि को सुरुवात, यसका सुरुका दिनहरु, यससंग सम्बन्धित ज्ञान र BITCOIN को सुरुवात देखि आजको दिन सम्म हुदै आइरहेको गतिबिधिहरु पूर्ण रूपमा प्रयोगकर्ता माझ आफुले सिकेको ज्ञान बाड्ने र उनीहरुलाई विभिन्न EXCHANGE PLATFORM हरुमा वास्तविक CRYPTO TRADING कसरि गर्ने र बित्तिय लाभ कसरि उठाउने भन्ने बारेमा जानकारी गराउने काम हुन्छ| तालिमको मुख्य उदेश्य BITCOIN प्रयोगकर्ताहरुलाई BITCOIN र यो संग सम्बन्धित प्रबिधिको वास्तविक ज्ञान गराउने र भबिस्यमा एक योग्य सफल उद्धमी बनाउने रहेको छ| यो तालिम BITCOIN को बारेमा मात्र सुनेका तर कसरि सुरु गर्ने भन्ने थाहा नभएका तथा आफुलाई थोरै BITCOIN को बारेमा ज्ञान भएको तर यसबाट पूर्ण रूपमा लाभ उठाउन को लागि पर्याप्त ज्ञान नभएकाहरुको लागि बिसेस गरि उनीहरुले लाभ उठाउन सक्ने गरि संचालन गरिएको छ त्यसैले कोइ इच्छुक हुनु हुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क राख्नुहोला|

Course Included
1) Introduction of Bitcoin and Cryptocurrency
2) Wallets
3) Blockchain
4) Introduction of Decentralize Networks
5) Introduction of Crypto Exchanges
6) Crypto Economics
7) Introduction to Trading
8) Safety and Security in Bitcoin
9) Investing in Cryptocurrency
10) Mining


हामीलाई यसै फोरम मार्फत सम्पर्क गर्न सक्नु हुन्छ अथवा निम्न लिंकहरु प्रयोग गरेर हामी लाई सम्पर्क गर्न सकिन्छ|
Website:   https://www.nepalbitcoin.club
Facebook: https://www.facebook.com/nepalbitcoinclub
Twitter:    https://twitter.com/nplbitcoinclub
Telegram: https://t.me/nplbitcoindotclub (Developers Forum)